خطبه (صوت)

خطیب نماز عید قربان در کرمان :کمک به نیازمندان جامعه در شرای...

خطیب نماز عید قربان در کرمان با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید نزدیک است و بسیاری در تهیه‌ لوازم تحصیل مشکل دارند گفت: امروز وقت کمک به نیازمندان است

۲۱ مرداد ۱۳۹۸ بیشتر بخوانید...